Bid’at Sahiplerine Nasıl Davranılır ?

İmam Gazali’nin İhyau Ulumi’d Din’inden…

İnsanları bidatlerine davet eden bidat sahipleri.

İnsanları teşvik ettikleri bu bid’at küfrü mucib olan bir bid’atse, bu bid’at sahibi zimmilerden de kötüdür: çünkü bu adam ne cizye verir, ne de zimmilik bağlantıları ile müsamaha edilir. Şayet küfrü mucib bidatlerden değilse – Allah ile kendi arasındaki hali- kafirden ehvendir, fakat bunu reddetmek kafiri reddetmekten mühimdir. Çünkü kafirin kötülüğü başkasına geçmez. Müslümanlar onu kafir bilir ve sözüne kıymet vermezler. Kendisi de müslümanlığını iddia etmez.

Ama bid’atine davet eden ve bid’atinin hakikat olduğunu zanneden bid’atçi halkı aldatır ve kötülüğü müslümanlara da sirayet eder. Buna karşı husumeti izhar etmekte, arka çevirip hakarette bulunmakta, bid’ati sebebiyle aleyhinde olmakta ve insanları ondan nefret ettirmekteki müstehablık daha kuvvetlidir. Yalnız iken verdiği selamı iade etmekte beis yoktur. Şayet  tarafına bakmamak ve kendisine iltifat etmemekle bid’ati sebebiyle bu vaziyete düştüğünü anlar, kendisine tesir ederek bid’atinden vazgeçmek ihtimali olursa, selamına mukabele etmemek daha evladır. Zira selamı almak, her ne kadar vacib ise de bazı sebeplerle bu vacip sakıt olur. Hamamda olmak  ve kaza-i hacette bulunmak gibi… Halbuki onu bid’atinden men’etmek gayesi daha da mühimdir. Şayet kalabalıkta selam vermişse, cevap vermemek daha evladır. Böylece insanları kendisinden nefret ettirir ve hersin gözü önünde bid’atini takbîh etmiş olur. Yine bu gibilere yardımda bulunmamak daha iyidir. Hele ammenin gözü önünde hiç yardım etmemelidir.

Hz. Peygamber (s.a) şöyle demiştir:

Bir müslüman bir bid’at sahibini tahkir edip kovarsa Allah Teâlâ onun kalbini emniyet ve iman ile doldurur. Bir kimse bid’at sahibini tahkir ederse en büyük korku gününde Allah Teâlâ onu emin kılar. Bid’at sahibine yumuşak davranan, ona ikramda bulunan veya onu güler yüz ile karşılayan bir kimse ise, o Hz. Muhammed’e inen ilâhi vahyi hafife almış olur.

İmam Gazali

Oy verin

1 puan
Upvote Downvote

Total votes: 1

Upvotes: 1

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

This post was created with our nice and easy submission form. İçeriğinizi oluşturun !

Bir Cevap Yazın