İsrail’in kelime manası nedir?

İşgalci siyonist devletin kendisine ‘İsrail’ ismini takması, işgale karşı öfkelenen bazı insanlar tarafından bu kelimenin aşağılanmasına hatta küfürlü cümleler içerisinde kullanılmasına sebep oluyor. Her ne kadar maksat işgali kötülemek olsa da aslında İsrail’in ne anlama geldiğini bilmemiz de gerekiyor.

Bu konuda İslam Araştırmaları Dergisi 38.sayısında yer alan Salime Leyla Gürkan tarafından yazılmış bir makalenin bir kısmını alıntılıyoruz:

İsrâîl ve Ya‘kūb İsimlerinin Etimolojisi Üzerine Bir Değerlendirme 

Yâkub peygamberin diğer adı ya da lakabı olan İsrâil, Tevrat’ta ve Kur’an’da Yâkub soyunu (Bene Yisrael/Benî İsrâîl) ifade edecek şekilde kullanılmaktadır. Arapça Benî İsrâîl (İsrâiloğulları), Hz. Muhammed döneminde iyi bilinen bir adlandırma olmakla birlikte, Kur’an öncesi dönemde Kuzey Arabistan’da İsrâîl kelimesine rastlanmadığı, sadece Güney Arabistan’daki kitâbelerde geçtiği tespit edilmiştir.(1) Bu adlandırmanın İslâm öncesi hiçbir otantik şiirde yer almadığına işaret eden Goitein’a göre bu durum, Hz. Muhammed’in, önceki monoteist dinlere yönelik aslî bilgiye sahip olduğunu göstermektedir.(2) Bu aslî bilgi, Hz. Muhammed’i “ümmî elçi” (en-nebî el-ümmî)(3) şeklinde vasıflandıran Kur’an’a göre vahiy kaynaklı olmaktadır.

İsrâîl kelimesinin mânası ile ilgili olarak tefsirlerde yer alan yaygın açıklama, bunun İbrânîce’de ‘abdullah (Allah’ın kulu) anlamına geldiği şeklindedir.(4) Burada İsrâ kelimesi ile “esir/tutsak” anlamındaki “اسير” kelimesi arasında bağlantı kurulduğu anlaşılmaktadır; bu kelimenin İbrânîce’deki karşılığı‎”س/שׂ–“ harfi yerine “ص/ס” harfi imlâsıyla asîr (אסיר) şeklindedir. Taberî tefsirinde ayrıca safvetullah (Allah’ın saf ve seçkini) mânasına da yer verilmektedir. İsmin etimolojisine de uygun düşen benzer bir açıklamaya göre, İsrâîl kelimesinin kökeni “Allah’ın gözünde şerefli, yüce, hayırlı olan” mânasında seriyyullah’tır kelimesine yakın mânaya sahip bir )سرى( kökünden).(5) İbrânîce’de seriyy سرو( kelime, sarar (שׂרר) kökünden gelen ve “üstünlük, galibiyet” mânası taşıyan serarah’dır (שׂררה). İslâm kaynaklarında İsrâîl kelimesine verilen bir diğer mâna ise “gece yürüyen / yolculuk eden” (yesrî bi’l-leyl) şeklindedir (سرى kökünden; )427/1035 .gece yürüyüşü). Hem Taberî (ö. 310/923) hem de Sa‘lebî (ö=اسراء tarafından işaret edilen açıklamaya göre, Yâkub’un bu adla anılmasının sebebi, ikiz kardeşinden (Esav/‘İys) kaçtığı sırada gündüz gizlenip gece yürümesinden dolayıdır.(6)

Makalenin devamı ve tamamı için tıklayınız.

Oy verin

-9 puan
Upvote Downvote

Total votes: 11

Upvotes: 1

Upvotes percentage: 9.090909%

Downvotes: 10

Downvotes percentage: 90.909091%

This post was created with our nice and easy submission form. İçeriğinizi oluşturun !

Bir Cevap Yazın