Kitap Alıntısı: Devlet Gibi Görmek

Liste
6 Gönderilen

James C. Scott’un Devlet Gibi Görmek – İnsanlık durumunu geliştirmeye yönelik projeler nasıl başarısız oldu- Kitabından bazı alıntılar sunuyoruz.Kitabın tanıtım yazısı şu şekilde:

Devlet Gibi Görmek modern devletin, kaynaklarını yukarıdan ve merkezden daha okunabilir, dolayısıyla daha yönetilebilir kılmak için başlattığı projelerin geçen üç yüzyıldan günümüze yol açtığı yıkımın izini sürüyor. James C. Scott kalıcı soyadlarının, nüfus ve kadastro kayıtlarının yaratılmasıyla, ağırlık ve ölçü birimlerinin, dilin standardizasyonuyla hızlanan bu sürecin toplum mühendisliği ile birleştiği yüksek modernizme odaklanıyor ağırlıklı olarak. Sovyet kamulaştırmasından Çin’deki Büyük Atılım’a, Tanzanya’daki zorunlu yerleşikleştirmeden Brasilia’nın inşaasına kadar 20. yüzyılın büyük toplum mühendisliği projelerini mercek altına alan Scott’un cevabını aradığı soru şu: Bilimsel bilginin iktidarını arkasına alan bu projelerin korkunç insani ve ekolojik yıkımlara yol açması, etnik gruplar ve dini mezhepler arasında şiddeti harekete geçirmesi kaçınılmazdı, ama bütün bu bedellere rağmen yürürlüğe konan bu projeler vaatlerini -insanlık durumunu geliştirmeyi- gerçekleştirmekte neden bu kadar başarısız oldular?

 

Scott, yüksek modernizmin başarısızlığını, hiyerarşik bir toplumsal düzenin yaratılmasına karşıt olarak ‘karşılıklılık’ın rolünü vurgulayan anarşist düşünürlerden de yararlanarak, metis’i, pratikten ve deneyimden gelen bilgiyi görmezden gelmesine dayandırıyor.

 

Yirminci yüzyılı ve günümüzü anlamak açısından önemli bir kitap.

1.

İstatistiksel gerçekler incelikle hazırlanmış toplumsal yasalara dönüştü. Bu, toplumun basitleştirilmiş bir tanımından, gelişmesi amacıyla toplumun tasarlanması ve manipüle edilmesine doğru atılan yalnızca küçük bir adımdı. Eğer doğa daha elverişli bir orman tasarlanacak şekilde yeniden şekillendirilebiliyorsa, neden toplum daha elverişli bir nüfus yaratmak için şekillendirilmesin? Müdahalenin kapsamı potansiyel olarak sonsuzdu. Toplum, devletin onu mükemmelleştirmeye yönelik bir bakışla yönetip dönüştürebileceği bir nesne halini aldı. s151

3.

Yüksek modernizm söylemlerinin ve onu benimseyen devletlerin kamuya yaptığı açıklamaların temel bir özeliği de bugünden bütünüyle farklı bir geleceğe doğru kahramanca ilerleyişi ifade eden görsel imgelerin sıklıkla kullanılmasıdır. Stratejik gelecek tercihi sonuçlarla yüklüdür. Geleceğin bilinmesi ve gerçekleştirilebilir olması - ilerlemeye duyulan inancın teşvik ettiği bir düşünce- ölçüsünde, geleceğin getireceği yararlar belirsizlikten o kadar az zarar görür. Bunun pratikteki sonucu geleceğin kesinlikle daha iyi olacağına duyulan inancın bu geleceğe varmak için kısa vadede gereken birçok fedakârlığı haklı çıkarmasına birçok yüksek modernistin ikna olmasıdır. Bütün sosyalist devletlerde sürekli beş yıllık planlarla karşılaşılması bu inancın bir örneğidir. s.156

4.

Milyonlarca hayatı kurtarabilecek yeni bilgiye sahip doktorlar ve halk sağlığı mühendisleri yaygın önyargılar ve yerleşik siyasi çıkarlar tarafından sıklıkla engelleniyordu. Aslında kentteki konutları daha ucuz, daha sağlıklı ve daha kullanışlı olacak şekilde yeniden tasarlayabilecek şehir planlamacılar emlakla ilgili çıkarlar ve mevcut zevkler tarafından engellenmekteydi. Devrim yaratacak yeni enerji ve taşımacılık yöntemleri geliştiren mucitler ve mühendisler, yeni teknoloji yüzünden kârlarını ve işlerini kaybetmesi neredeyse kesin olan sanayicilerin ve işçilerin muhalefeti ile karşılaşmaktaydı. s.158

Oy verin

0 puan
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

This post was created with our nice and easy submission form. İçeriğinizi oluşturun !

Bir Cevap Yazın