Ortadoğu’nun en dindar halkı artık Kürtler değil

Strateji Düşünce Analiz Merkezi(SDAM) Kürtlerin, kültürel ve inançsal çözülümü ile ilgili hazırladığı raporı yayınladı. 20 ilde yapılan anket sonucu hazırlanan rapor, Kürtlerin özellikle 1980 sonrası değerlerinden uzaklaştığı, inancının günlük yaşama etkisinin azaldığı, aile bağlarının, aşiret yapısının bozulduğu verilerle ortaya kondu. İnanç eksenli yöneltilen sorulara verilen cevaplar, Kürtler için kullanılan ‘Ortadoğu’nun en dindar halkı’ ifadesi artık söylemde mi kaldı? sorusunu beraberinde getirdi.

 

Kürtlerin sosyolojik yapısının değerlendirildiği SDAM raporunda çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. İslam dünyasının 3 ayrı dönemde modernleşme süzgecinden geçtiğinin belirtildiği raporda Kürtlerin ilk 2 modernleşme dalgasından fazla etkilenmediği belirtildi. 20 ilde 636 kişi ile yapılan anket, önemli sonuçlar ortaya koyuyor. Anket sonrası yapılan değerlendirmelerde “Ortadoğu’nun en dindar halkı” diye tabir edilen Kürtlerin son 30 yılda hızlı bir çözülme yaşadığına dikkat çekilerek, bu çözülmenin sebepleri ortaya konulmuş. Dinin günlük yaşamda etkisinin azaldığına inanan vatandaşlar, bunun en büyük nedeni olarak ilk sırada siyasi örgütleri, ikinci sırada ise medyayı görüyor.

GELENEKSEL YAŞAM TARZINDAN KOPARILAN KÜRTLER

Üçüncü ve en önemli dalganın 1950’deki sanayileşme ve tarımda makineleşme ile başladığı ve ideolojik örgütlerin çalışmaları ile Kürtlerin geleneksel değerlerinden uzaklaştığı ifade edilen raporda  “Modernleşmenin Kürtler üzerindeki etkisi, 1950 sonrası tarımda makineleşme ve sanayileşme nedeniyle kırsal alandan şehirlere yönelik yaşanan göç hareketleri neticesinde başlamıştır. Şehirlere göç eden Kürtlerin bir kısmı modern yaşam tarzını benimsemiştir. 1960’lı yıllardan itibaren ise sosyalist gruplar aracılığıyla modernleşme süreci devreye girmiş; söz konusu grupların Kürtçülük ile sosyalizmi harmanlama girişimleri, Kürt gençlerini geleneksel yaşam tarzından kopararak modernleştirmiştir” denildi.

KÜRTLERİN DİNİ HASSASİYETİ AZALIYOR MU?

Raporda, “Ortadoğu’nun en dindar halkı” diye tabir edilen Kürtlerin son 30 yılda hızlı bir çözülme yaşadığı belirtildi. SDAM’ın araştırmasında ortaya çıkan veriler, “Ortadoğu’nun en dindar halkı” söyleminin bitmekte olduğunu ortaya koyuyor. Ankete göre Kürtler arasında “Dinin günlük yaşama etkisi” hızla azalıyor, ibadetlerine düşkünlüğü ile bilinen Kürtlerin “Namaz ve Oruç” ile olan bağları maalesef zayıflamakta. 20 ilde 636 kişi ile yapılan ankette ortaya çıkan veriler de Kürtlerin dini hassasiyetlerinin giderek azaldığını ortaya koyuyor. İşte yapılan anketten bazı bölümler…

Dinin günlük yaşamda etkisinin azaldığını düşünüyor musunuz?

EVET: %75,4                         HAYIR: %24,6

Çevrenizde namaz gibi ibadetleri yerine getirenlerin sayısında azalma var mıdır?

EVET: %62,6                         HAYIR: %37,4

Çevrenizde Ramazan orucunu tutanların sayısında azalma var mıdır?

EVET: %62,00                       HAYIR: %38,00

PKK’NIN SEKÜLERLEŞMEYE ETKİSİ

Modernleşmeye PKK’nın etkisinin de konu edildiği raporda “1980 sonrası PKK’nin başlattığı silahlı eylemler neticesinde yaşanan hızlı göç dalgaları ve sosyalist ideolojik faaliyetler ile devletin öncülük ettiği okullaşma ve Avrupa kaynaklı fonlarla yapılan kadınlara yönelik projeler,  modernleşmenin yaygın bir görünüm kazanmasını sağlamıştır. 1980 sonrası medya iletişim teknolojilerinin çeşitlenerek etki katsayısını arttırması da, Kürtlerin modernleşmesinde önemli bir unsur olmuştur” denildi. Ankete katılanların değerlendirmesine göre bu tahribatın en önemli iki müsebbibi medya ve PKK…

Sizce Kürtlerdeki sosyal değişmede aşağıdakilerden hangisi en fazla etkili olmuştur?

a)  Okullar: %10,6                 b)   Siyasi örgütler: %42,7                   c)   Medya: %22,5

d)   Şehirlileşme: %12,1      e) Ekonomik olanakların artması: %7,3   f) Diğer: %4,8

AİLE BAĞLARI ZAYIFLIYOR

Kürtlerin İslam’dan alıp gelenekselleştirdiği haremlik-selamlık uygulaması da kan kaybeden durumlardan biri. “Yabancı erkeklerle diyaloğa girmeyen Kürt Kadını Tipolojisi” de maalesef tahribe uğramış durumda. Araştırmaya göre ayrıca Kürtler arasındaki güçlü aile bağları hızla zayıflıyor.

Çevrenizdeki kadınların İslami tesettüre uygun giyinmesinde azalma var mıdır?

EVET: %76,2                          HAYIR: %23,8

Çevrenizde haremlik-selamlık uygulamasında azalma var mıdır?

EVET: %75,00                        HAYIR: %25,00

Kürtlerde aile bağlarının zayıfladığını düşünüyor musunuz?

EVET: %66,8                         HAYIR: %33,2

GELECEĞİMİZİ TEHDİT EDEN HARAMLAR

Yine kökeni İslami olan ama Kürt halkının geleneksel olarak refleks gösterdiği ve daha önce kanıksamadığı haramlar da Kürt toplumu içerisinde hızla yayılıyor. Araştırmaya göre faiz, alkol ve uyuşturucu ile kumar geleceğimizi tehdit eden bir boyutta. İşte veriler…

Çevrenizde faiz ile iş yapanların sayısında artış var mıdır?

EVET: %74,4                          HAYIR: %25,6

Çevrenizde alkol ve uyuşturucu madde alanların sayısında artış var mıdır?

EVET: %61,5                         HAYIR: %38,5

Çevrenizde kumar oynayanların sayısında artış var mıdır?

EVET: %55,9                         HAYIR: %44,1

Mustafa Karakaş – DOĞRUHABER

Oy verin

4 puan
Upvote Downvote

Total votes: 18

Upvotes: 11

Upvotes percentage: 61.111111%

Downvotes: 7

Downvotes percentage: 38.888889%

This post was created with our nice and easy submission form. İçeriğinizi oluşturun !

Bir Cevap Yazın